Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— Víctor Rodríguez Núñez

Nataša Velikonja, from Six Slovenian Poets

revolucija

po tem, ko sem vso noč in pravzaprav ves teden imela napade
panike. zdaj se počutim svobodno, svobodno pred iluzijami, ki
sem jih imela ta leta, da obstajajo združena fronta, solidarnost,
prihodnost ali širši krog podpornih prijateljev. veljam samo
toliko, kolikor bo nekdo pritisnil svoje ustnice na moj trebuh.

Revolution

after a whole night and in fact a whole week of fits of panic. i now
feel free, free of the illusions i've had these past years that there
exists solidarity, a joined front, a future, or a larger circle of
supportive friends. i'm worth something only when someone wants to
press their lips against my stomach.