Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

Kestutis Navakas, from Six Lithuanian Poets

Vienuoliktas

šis vėjas veikiausiai iš Ispanijos: jis
neša ristūnų ašutus bei burių
skivytus: tolimais pusžaliais valgiais jis

kvepia / jis persmelkia mus / pro
burną mums muša į vidurius jis
tik vedas ir paklaidinti nedrįstų:

ruoškimės: dar trys dienos ir štai
mūs kieme rekonkista: ristūnų tabūnai
karaveliū karavanai hidalgai

: tačiau jei iš kapū šitas vėjas

Eleventh

this wind is most likely from Spain: it
carries the trotter's horsehair and the sail's
rags: it smells of distant half-ripe

foods / it pierces us / it strikes
through our mouths to our insides it
only leads and does not dare mislead:

let's get ready: three more days and here
in our yard reconquista: herds of trotters
caravans of caravels hidalgos

: but maybe this wind is from the cemetery