Want to keep up to date with poetry translation news? Sign up to our infrequent email newsletter
Over 40 years
at the cutting edge
of poetry publishing

Kestutis Navakas, from Six Lithuanian Poets

Vienuoliktas

šis vėjas veikiausiai iš Ispanijos: jis
neša ristūnų ašutus bei burių
skivytus: tolimais pusžaliais valgiais jis

kvepia / jis persmelkia mus / pro
burną mums muša į vidurius jis
tik vedas ir paklaidinti nedrįstų:

ruoškimės: dar trys dienos ir štai
mūs kieme rekonkista: ristūnų tabūnai
karaveliū karavanai hidalgai

: tačiau jei iš kapū šitas vėjas

Eleventh

this wind is most likely from Spain: it
carries the trotter's horsehair and the sail's
rags: it smells of distant half-ripe

foods / it pierces us / it strikes
through our mouths to our insides it
only leads and does not dare mislead:

let's get ready: three more days and here
in our yard reconquista: herds of trotters
caravans of caravels hidalgos

: but maybe this wind is from the cemetery