Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

Sigitas Parulskis, from Six Lithuanian Poets

Pelytės Atminimui

melsvoje, ne žydroje
vonioje (ją nuomoju kartu su
kitais buto tarakonais ir langu į
Rytus) radau mažą
pilką pelytę, abu buvome išsigandę

ji čia pateko per ventiliacijos
rankovę, aš kaip ir visi kiti
iš keleto chromosomų kombinacijos

tai įvyko antrąją Velykų dieną, iš ryto
ir mintis nuskandinti pelytę
atrodė šventvagiška
prisikėlimo akivaizdoje

į ąsotį įvaręs, išnešiau ją
į lauką, paleidau, lydėjau žvilgsniu
greitai sprūstančią pumpurus sukrovusių
alyvų link
jau nusigręždamas, verdamas duris
per petį
jaučiu iki šiol
kaip sujaudino bundančią žolę
liesas katino šešėlis

In Memoriam of a Mouse

in a blue, not sky blue
bath (I rented it along with
the apartment's cockroaches and the window facing
East) I found a small
grey mouse, we were both alarmed

she ended up here via the ventilation
flue, and I, like everyone,
from the combination of a few chromosomes

this happened on the second day of Easter, in the morning
and in light of the resurrection
the thought of drowning the mouse
seemed sacrilegious

I chased her into a jug, carried her
outside, released her, followed with my eyes
the quick scampering towards the bud-laden
lilacs
already turning away, closing the door
over my shoulder
even now I feel
how a lean cat's shadow
unnerved the awakening grass