Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

Agnieszka Kuciak, from Six Polish Poets

'Naga, otwarła mi sekretną furtkę'

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Przeszedłem przez nią
do innego świata.

Świecił tam księżyc i leżała ona.
Jak srebrna łyżka do księżyca.

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Przeszedłem przez nią
do innego świata.

Świecił tam księżyc i leżała ona.
Srebrny widelczyk do jedzenia gwiazd.

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Chciałem przejść przez nią,
żeby wrÓcić.

Ale i tam był świat, i księżyc był i ona.
Jak do księżyca srebrny nÓż.

Wstała, zakryła przejście jasną suknią,
i zostawiła mnie na zawsze, nie wiem,
na jakim świecie.

Eros XL

'Naked, she let me in a secret gate'

Naked, she let me in a secret gate.
Through it I crossed
to another world.

The moon gleamed, and there she lay
like a silver spoon for sipping the moon.

Naked, she let me in a secret gate.
Through it I crossed
to another world.

The moon gleamed, and there she lay,
a dainty silver fork for eating the stars.

Naked, she let me in a secret gate.
I wanted to slip through it
to return home.

But there I saw the world, the moon, and her.
Like a silver knife for carving the moon.

She stood, covered the opening with her light dress,
and left me forever
I don't know in what world.

Eros XL