Arc Publications logo

50 years
at the cutting edge
of poetry publishing

Agnieszka Kuciak, from Six Polish Poets

'Naga, otwarła mi sekretną furtkę'

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Przeszedłem przez nią
do innego świata.

Świecił tam księżyc i leżała ona.
Jak srebrna łyżka do księżyca.

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Przeszedłem przez nią
do innego świata.

Świecił tam księżyc i leżała ona.
Srebrny widelczyk do jedzenia gwiazd.

Naga, otwarła mi sekretną furtkę.
Chciałem przejść przez nią,
żeby wrÓcić.

Ale i tam był świat, i księżyc był i ona.
Jak do księżyca srebrny nÓż.

Wstała, zakryła przejście jasną suknią,
i zostawiła mnie na zawsze, nie wiem,
na jakim świecie.

Eros XL

'Naked, she let me in a secret gate'

Naked, she let me in a secret gate.
Through it I crossed
to another world.

The moon gleamed, and there she lay
like a silver spoon for sipping the moon.

Naked, she let me in a secret gate.
Through it I crossed
to another world.

The moon gleamed, and there she lay,
a dainty silver fork for eating the stars.

Naked, she let me in a secret gate.
I wanted to slip through it
to return home.

But there I saw the world, the moon, and her.
Like a silver knife for carving the moon.

She stood, covered the opening with her light dress,
and left me forever
I don't know in what world.

Eros XL