Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

Bernado Atxaga, from Six Basque Poets

Bizitza bizitza da

Bizitza bizitza da,
eta ez bere emaitzak.

Ez mendi baten gailurrean
eraikitako etxe sendoa,
edo etxe horretako apaletan
kokaturiko koroa eta dominak,
urrezkoak edo urre itxurakoak.
Ez hori bakarrik bizitza.
Bizitza bizitza da.

Ez hiri edo nazio urrunetara
egindako bidaia alaiak,
edo urrun horietan ikusitako
haur, andre eta gizon bitxiak,
ondo edo gaizki fotografiatuak.
Ez hori bakarrik bizitza.
Bizitza bizitza da.

Ez euriaren hotsa sabaian,
edo kazkabarrarena leihoetan,
ez elurra, ez ilargi isila,
ez argia bera ere, zoragarria,
uda berokoa edo negu hotzekoa.
Ez hori bakarrik bizitza.
Bizitza bizitza da.

Ez andre hori edo gizon hura
belarrira xuxurlaka ari zaiguna,
ez gurasoak, ez semealabak,
ez anaiarreba edo lagunak ere,
lehengoak eta betikoak.
Ez hori bakarrik bizitza.
Bizitza bizitza da.

Life is Life

Life is life,
not its consequences.

Not the solid house
built on a mountain top,
or the gold-plated
trophies and medals
crowding its shelves.
Life isn't just that.
Life is life.

Not the journeys
to faraway cities,
or the children, men
and women photographed
there, badly or beautifully.
Life isn't just that.
Life is life.

Not the rain on the roof,
or hail on the windows,
or the snow, or the quiet moon,
or the light, so wonderful,
yellow in summer and white in winter.
Life isn't just that.
Life is life.

Not the woman or the man
who whispers in our ear,
not our parents, or children,
not our brothers or sisters, or friends,
new or old.
Life isn't just that.
Life is life.