Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

The Scent of Your Shadow

List of Contents

Series Editor's Note
Translator's Preface
Introduction
I Soe elu jäämäe jalamil / Warm Life at the Foot of the Iceberg
'Meie kodu on üleni...$apos; / $apos;Our home is entirely...$apos;
$apos;Mu ema ütleb...$apos; / $apos;My mother says...$apos;
Hanereas / One by One
$apos;Muutun hämaruse tulekuga...$apos; / $apos;With the coming of dusk...$apos;),($apos;õed armsad õed...$apos; / $apos;Sisters dear sisters...$apos;
$apos;Merest tulevad lehmad...$apos; / $apos;Cows come from the sea$apos;
$apos;Kaldapääsukesed merekivimustad...$apos; / $apos;Sand martins sea-stone black$apos;
$apos;Laps mängib...$apos; / $apos;The child plays...$apos;
II Su silmad mu sees / Your Eyes inside Me
$apos;Ootan sind seiklejat rännuhullu...$apos; / $apos;I wait for you adventurer mad rover...$apos;
$apos;Sellel ööl...$apos; / $apos;In that night...$apos;
$apos;Enam ei anna ma sulle rinda...$apos; / $apos;I don't give you my breast anymore...$apos;),($apos;Laps turnib aknalaual...$apos; / $apos;My child clambers on the windowsill...$apos;
$apos;Tunda on valgete hobuste lõhna...$apos; / $apos;The smell of white horses can be felt...$apos;
$apos;Mu puhkus oli lühike...$apos; / $apos;My holiday was short...$apos;
$apos;Lumi mäletab mu turja...$apos; / $apos;The snow remembers my shoulders...$apos;
III Ronka ja päikest / Raven and Sun
$apos;Kihutan sinu poole...$apos; / $apos;I career along towards you...$apos;
$apos;Võtan pruudikleidi seljast...$apos; / $apos;I take off my bridal dress...$apos;
$apos;Su saarepuud...$apos; / $apos;Your ash trees...$apos;
$apos;Las trammid kaovad...$apos; / $apos;Let the trams disappear...$apos;
$apos;Terve kuhi kulda...$apos; / $apos;A whole pile of gold...$apos;
äralend / Flying Away
$apos;Meil kõigil tuleb harjuda...$apos; / $apos;We all have to grow accustomed...$apos;),($apos;Aed on täis...$apos; / $apos;The garden is full...$apos;
$apos;Vaatad mulle otsa...$apos; / $apos;You look at me...$apos;
Biographical Notes