Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— Víctor Rodríguez Núñez

Zbyněk Hejda, from Six Czech Poets

Když Prší

Když prší,
rybník
jako by se z neštovic
právě vystonal.
Dole pod hrází
s deštěm mlaskají tloušti.
Posléze
se dívkám měsíc zjevuje,
jenž všecek tíhne
na panenskou slámu.
A v kolínkách
jak něžně praská sláma!
Dole pod hrází
vyplouvají ale
bílá těla
utonulých žen.

When It Is Raining

When it is raining,
the pond looks
as if it is just convalescing
from smallpox.
Below, under the dam,
the chubb are gorging on the rain.
Later
the moon reveals itself to girls,
pressing its attentions on
the chaste straw.
And in its little knuckles
how tenderly the straw crackles!
But beneath the dam
appear
the white bodies
of drowned women.