Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— Víctor Rodríguez Núñez

Kateřina Rudčenková, from Six Czech Poets

Vždy My, Vždy Jiní

Něco přece muselo zůstat
ze společných probuzení,
sdílené nahoty.
Něco přece muselo zůstat
ze sítí představ o tom,
co přijde. Nic už si nevybavím.
Jak bezohledně to mizí.

A ty hýříš nápady a nadějemi?
A ty hladíš minulost
i budoucnost jako dvě
předoucí kočky
svýma teplýma rukama?

Always Us, Always the Others

Something must have remained
of those shared awakenings,
the shared nakedness.
Something must have remained
of those webs of notions
of what the future holds. Yet, nothing comes to mind.
How ruthlessly it fades away.

And you, are you full of ideas, full of hopes?
And you, are you stroking the past
and the future like two
purring cats
with your warm hands?